• Landscape
  • Landscape
  • Landscape
  • Landscape

สินค้าในหมวด BY BRAND > FBT >> อุปกรณ์วัดสมรรถภาพ มีจำนวน 12 รายการ
FBT เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า รหัส 69-3-02

FBT เครื่องวัดความจุปอด แบบพกพา รหัส 69-4-15

FBT เครื่องวัดความจุปอด รหัส 69-3-01

FBT เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหลัง แบบตัวเลข รหัส 69-4-06

FBT เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบตัวเลข No.5103 รหัส 69-4-05

FBT เครื่องวัดแรงบีบมือแบบตัวเลข รหัส 69-4-02

FBT มิเตอร์วัดกระโดดสูง รหัส 69-4-10

FBT เครื่องวัดกำลังหลังและขาแบบตัวเลข รหัส 69-4-01

FBT เครื่องวัดความสามารถการกระโดดสูง รหัส 69-4-08

FBT เครื่องวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง (LANGE) รหัส 69-4-07

FBT เครื่องวัดสัดส่วนของร่างกาย รหัส 69-4-09

FBT เครื่องวัดกำลังกล้ามเนื้อท้อง รหัส 69-4-16