• Landscape
  • Landscape
  • Landscape
  • Landscape

สินค้าในหมวด BY TYPE > อุปกรณ์กีฬา(เสริม) >> อุปกรณ์วัดสมรรถภาพ มีจำนวน 12 รายการ
FBT เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า รหัส 69-3-02





FBT เครื่องวัดความจุปอด แบบพกพา รหัส 69-4-15





FBT เครื่องวัดความจุปอด รหัส 69-3-01





FBT เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหลัง แบบตัวเลข รหัส 69-4-06





FBT เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบตัวเลข No.5103 รหัส 69-4-05





FBT เครื่องวัดแรงบีบมือแบบตัวเลข รหัส 69-4-02





FBT มิเตอร์วัดกระโดดสูง รหัส 69-4-10





FBT เครื่องวัดกำลังหลังและขาแบบตัวเลข รหัส 69-4-01





FBT เครื่องวัดความสามารถการกระโดดสูง รหัส 69-4-08





FBT เครื่องวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง (LANGE) รหัส 69-4-07





FBT เครื่องวัดสัดส่วนของร่างกาย รหัส 69-4-09





FBT เครื่องวัดกำลังกล้ามเนื้อท้อง รหัส 69-4-16